ja någon riktigt mersmak gav inte detta mitt lilla experiment. Jag tror dock
det är bra att vi i början provar olika spår för att lära oss vad som
fungerar - mässodeltagandet har ju i motsats till detta experiment visat sig
vara en klar succé.

I  diskussion om olika projekt, så har jag själv sedan en stor fundering på
mediawiki, i vilken mån vi i Wikimedia Sverige bör promota denna del. Även
om vi inte själva som personer jobbar med det så kan vi antagligen ragga upp
någon firma som kan hjälpa företag som vill installera och köra egna
versioner (jfr Linux och behov av konsulter som supportar Linuxanvändning).
Och att promota wikiteknik ingår i föreningens vision, och med fler som
arbetar i organsiaitonsinterna wikis ju fler bli hemtama på själva
wikitekniken.

Och det är kanske något som tom borde delvis föregå att aktivera oss runt
andra W projekt??? Men en sak  behöver i  och för sig inte gå ut över andra
 Anders
----- Original Message ----- 
From: "Mikael Nordin" <[EMAIL PROTECTED]>
To: "Wikimedia Sverige" <wikimediase-l@lists.wikimedia.org>
Sent: Friday, December 14, 2007 3:57 PM
Subject: Re: [WikimediaSE-L]Nya användare - många eller duktiga


Vi har väl dessutom ingen möjlighet att välja och vraka mellan vilka
som kommer till Wikipedia. De som dyker upp gör det oftast på eget
initiativ, vilket väl Anders experiment är en bra illustration på._______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till