Jag är lite osäker på hur föreningen skulle "klampa in" och "ta över", eftersom 
en större fråga just nu är hur vi ska nå någonstans alls, men jag är totalt 
villig att bli visad, så att vi inte trampar på några tår här.
 
Att Wikipedia har "så mycket mankraft" är inte min bild. Titta bara på 
Wikipedia:Statistik. Där ser man tydligt att det är mindre än 300 användare som 
bidrar med ungefär hälften av alla redigeringar på svenskspråkiga Wikipedia! Vi 
behöver bli många fler om vi ska kunna få upp kvaliteten, inklusive längden och 
trovärdigheten, till en nivå som räcker (och fråga mig inte hur jag definierar 
"räcker" här, för det vet jag inte - jag vet bara att vi inte når dit än... 
tyvärr). MEN, inte på bekostnad av Wiktionary, Wikisource etc. Vi ska inte ta 
folk från de projekten och försöka få dem att börja skriva på Wikipedia. Vad vi 
däremot ska göra är att värva nya användare och få dem att bli regelbundna 
användare - och inte bara på Wikipedia, utan på Commons, på Wikiquote, och alla 
de andra. Målet måste vara att skaffa fler användare totalt, inte hur de 
användarna ska fördelas mellan projekten, för det kommer ändå att ordna sig så 
småningom.
 
Jag tror också att mun-till-mun-metoden är viktig, inte tu tal om det, men jag 
tror också att vi kan hjälpa den på traven. Och det är här Wikimedia Sverige 
kommer in. Inte som några som bestämmer, utan som några som koordinerar arbetet 
så att vi inte just försöker stjäla användare från varandra eller bara riktar 
in oss på en och samma typ av människor. Vi har bara börjat arbetet. Med tanke 
på att många föreningar och företag använder första året till att finna sin 
roll och sin form tycker jag inte att vi är särdeles fel ute. 
 
Med andra ord: fortsätt analysera, fortsätt utmana, men framför allt, fortsätt 
att hitta nya sätt att lösa våra grundläggande problem.
 
Jag kan berätta vad jag har gjort senaste veckan:
 
1. Jag har blivit intervjuad av SVT och där tryckt på vikten av fri information 
till alla
2. Jag har försökt starta ett samarbete mellan WMSE och WMFR om att göra 
"manual"-filmer till hur man redigerar på Wikipedia - så att tröskeln att börja 
blir lägre, så att fler kan bidra
3. Jag har fört ihop Caesar med de andra som håller på att utveckla MediaWiki 
till att bli mer WYSIWYG och därmed mer lättredigerat (se ovan)
 
Och då har jag ändå varit hemma med sjukt barn.
 
Nästa vecka tänkte jag försöka få igång ett starkare samarbete med de som 
anordnade FSCONS och Sveriges Kommuner och Landsting. Det blir något det.
 
Med vänliga hälsningar,
Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige Tfn: 031 - 12 50 
48Mobil: 070 - 207 80 05Epost: [EMAIL PROTECTED]> To: 
wikimediase-l@lists.wikimedia.org> From: [EMAIL PROTECTED]> Date: Sun, 16 Dec 
2007 20:40:52 +0000> Subject: Re: [WikimediaSE-L] Nyaanvändare - många eller 
duktiga> > Mikael Nordin <[EMAIL PROTECTED]> writes:> > Det är viktigt att 
Wikimedia> > Sverige inte blir liktydigt med svenskspråkiga Wikipedia. Dels för 
att> > det inte får bli så att wikipedianer blir avogt inställda mot> > 
Wikimedia Sverige genom att man uppfattar att föreningen "klampar in"> > och 
"tar över" och dels för att Wikipedia redan idag har så mycket> > mankraft att 
vi egentligen inte tillför särskillt mycket på den> > fronten.> > Starkt 
medhåll. Vi ska också tänka på alla passiva marknadsförare,> det vill säga alla 
som marknadsför utan att de vet om det,> exempelvis på arbetsplatser vid 
fikabordet. Det är kanske betydligt> starkare insatser än vad WMS kan 
åstadkomma på det området.> > /Stefan> > > 
_______________________________________________> WikimediaSE-L mailing list> 
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org> 
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
_________________________________________________________________
Trött på krångliga mejladresser? Skaffa en live.se-adress här!
 http://get.live.com/mail/options
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till