Mikael Nordin wrote:

> Jag ser en risk i att vi lägger allt för mycket av vår energi på 
> Wikipedia, jag tycker att det är en risk eftersom det finns 
> andra projekt som behöver vårt stöd mycket mer.

Hur formulerar man detta till ett handlingsprogram och punkter på 
en dagordning?  Nu är väl "för mycket" inte problemet, utan "för 
litet".  Borde vi lägga mer krut på Wikiquote?  Hur gör vi då?

Anders pratade med hembygdsföreningar och jag sammankallar ett 
möte om ordlistor.  Strängt taget behöver vi inte föreningen för 
detta.  Sådana små initiativ som inte kostar något klarar var och 
en av på egen hand. Föreningen behöver vi när det blir större 
saker, som kostar pengar eller kräver samordning.  Kanske växer 
ordlistemötet i januari ut till en konferens i april.  Då behövs 
en organisatör och då finns föreningen där.


-- 
  Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till