Den 2007-12-17 skrev Lars Aronsson <[EMAIL PROTECTED]>:
> Nu är väl "för mycket" inte problemet, utan "för
> litet".

Helt klart! Wikipedia förtjänar naturligtvis också insatser, inte tu
tal om den saken.

>Borde vi lägga mer krut på Wikiquote?  Hur gör vi då?

Här gäller det att vi tänker inklusivt, vi bör lyfta fram alla projekt
på något vis när vi närvarar på mässor och i andra sammanhang tror
jag. När vi får hemsidan att fungera kanske vi där kan ha reklam för
de olika projeken, en vecka i taget eller nått. Anordna en Edit
Wikinews Week eller en från Wikipedia till Wiktionary tävling. Skriva
en guide för transwiki kanske, jag vet inte...

/Micke

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till