Skatteverket har nu (2008-01-07) ändrat föreningens namn i sina register till 
Wikimedia Sverige.

Jag skall också nu följa upp att namnet i bankens register ändras

 Anders

 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till