Jag tycker också att det är ett bra förslag.

(sorry, Jan, att jag råkade skicka till dig ensam förut)

/L

Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige
 
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [EMAIL PROTECTED]


> Date: Thu, 26 Jun 2008 23:05:15 +0200
> From: [EMAIL PROTECTED]
> To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org
> Subject: Re: [WikimediaSE-L] Stäng wikin för anonyma redigeringar
> 
> Jag tycker ditt förslag är jättebra!
> 
> Jan Ainali
> 
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> 
> 
> 
> > Jag kan ta tag i det här, det sköts via bugzilla. Först måste vi dock
> > tänka
> > efter lite. Mitt förslag är att vi gör följande förändringar:
> > 1. Vi skapar användargruppen "Medlemmar" som har samma rättigheter som
> > gruppen "Användare" eller kanske hellre "Autoconfirmed"  (de vill säga
> > användare som varit registrerade i fyra dagar). Administratörer kan lägga
> > till användare i gruppen "medlemmar"
> > 2. Vi inför namnrymden "projekt:"
> > 3. Vi stänger av redigering, filuppladdning och andra rättigheter för alla
> > utom "administratörer" och "medlemmar"
> > 4. Vi tillåter dock redigering för alla utom oinloggade i namnrymden
> > "projekt:" eftersom vi kanske vill ha hjälp av wikipedianer med böcker och
> > dylikt.
> >
> > Vad tror ni andra om detta? Jag vill inte skicka in massa ändringar till
> > bugzilla om det inte är klart att alla (eller åtminstonne styrelsen) står
> > bakom idéerna.
> >
> > /Micke
> >
> > Den den 26 juni 2008 19:19 skrev Stefan Berg <[EMAIL PROTECTED]>:
> >
> >> Den 2008-06-26 19:08, Mikael Nordin skrev:
> >> > Det vi egentligen borde göra är att stänga wikin för redigering för
> >> alla
> >> > utom admins och sedan skapa en ny användargrupp kallad "Medlemmar" som
> >> > tillåts redigera. Administratörer kan sedan göra folk till medlemmar i
> >> > den gruppen (fungerar på samma sätt som med tillbakarullare på WP).
> >> > Medlem i den gruppen får den bli som skickar mejl och ber om det och
> >> som
> >> > har en e-postadress angiven hos föreningen att kontrollera emot. På så
> >> > sätt lever vi upp till det styrelse beslut som redan fattats i frågan.
> >>
> >> Wikin måste kanske kopplas bort från SUL eftersom man automatiskt får
> >> behörighet om man registrerar sig i något projekt.
> >>
> >> Tar du tag i detta, Micke? Du verkar ha koll på vad som ska göras.
> >>
> >>
> >> --
> >> Stefan Berg
> >> PGP public key ID: 0xD355A161
> >> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD355A161
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> WikimediaSE-L mailing list
> >> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > -------------------------------------
> > Meddelande till FRA:
> > ????? ????? ?? ???? ?????
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> >
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_________________________________________________________________
Ladda ner hela Windows Live gratis och upptäck fördelarna!
http://get.live.com/ 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till