Personligen tycker jag att vi ska vänta ett tag. Det kan säkert vara aktuellt 
på sikt, men jag tror det är bra att ha erfarenhet från lite mindre 
arrangemang, t ex Wikipedia Academy och liknande, i lite större utsträckning. 
Dessutom kan vi kanske via Academymötena bygga kontakter med andra som sen kan 
stötta oss och hjälpa oss på olika sätt vid ett ev framtida Wikimania, t ex 
akademiker inom relevanta ämnen och liknande, som t ex sen kan rekryteras för 
att hålla seminarier mm. Att redan nu, med ett så ungt chapter, bestämma sig 
för att hålla en världskongress tror jag är att gapa efter lite för mycket. Jag 
vet själv hur mycket arbete det är med att arrangera kongresser, och det är 
inget som görs i en handvändning. Så jag tycker vi ligger lågt ett tag. 
 
 
Martin Ulander, MD, PhD student
HYPERSLEEP Research Group
Dept of Clinical Neurophysiology
Institution of Clinical and Experimental Medicine
Faculty of Health Sciences
Linköping University
S-581 83  SWEDEN
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till