Vad sägs, ska vi starta en lokal lokalförening? :-)

Jag har intrycket av att styrelsen gör allt jobb idag och att vi skulle
behöva en plattform för engagemang från vanliga medlemmar också.  Jag
föreslår därför att vi startar en lokalförening för Stockholmsområdet
(eftersom jag själv finns där) som kan utgöra en resurs för utåtriktade
projekt såväl som att arrangera interna sociala aktiviteter (exempelvis
wikifikor).

Diskutera gärna här på listan och på den kommande wikifikan i Stockholm på
söndag.

/Micke
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till