Jag tittade igenom alla nyregistrerade konton och deras bidrag den sista 
dagen av mässan och de påföljande dagarna. Jag följer ju också 
regelbudnet alla nya artiklar och märker där snabbt nya ovana användare 
och entusiaster som börjar med nya ämnesområden. Och tyvärr är den 
noterabara effekten av Bokmässan Noll. Dvs högst något enstaka nytt 
konto , inga nya artiklar. Däremot har jag subjektivt sett lite fler 
småändringar av oinloggade av detaljer i artiklar som kan ha intresse 
för bokmässebesökare.
Som jämförelse kan man se de insatser som gjorts av erfarna 
Wikipediaanvädnare i denna typ av artiklar, som varit klart noterbart 
denna period, dels påverkat av mässan och de foton som togs där och dels 
runt Nobelpriset och dess spekulativa kandidater

Jag är inte helt förvånad då också tidigare presentationer inför 
entusiastik och intresserad publik inte resulterat i någon som helst 
noterbar ökning av nya användare och insatser. Samtidigt finns det en 
god ström av nya användare och bidrag där man kan se att en hel del är 
upp i åldarna och som ofta skriver några få artiklar i sitt 
favoritområde (tyvärr ofta för att pusha för något).

Wikiepdia Academy nu i novemebr är vår mest ambitiösa satsning för att 
engagera nya användare, och det bli viktigt följa upp nyaaktivitet. men 
om även den ger begränsat resutlat så tror jjag det är dags skrota tron 
att lite prat inför intresserade leder till ökasd aktivitet/nya användere.
 Anders.Martin Ulander skrev:
>
> Det borde gå att göra någon form av statistisk analys på - säg - 
> antalet nyregistrerade konton under veckan före bokmässan och antalet 
> nyregistrerade konton under bokmässan och den efterföljande veckan. 
> Det borde inte vara så svårt. Det är ju inte kanske det enda 
> successmåttet man kan täbnka sig, men det är ju ett som borde vara 
> rätt lätt att ta fram och analysera data på.
>
> // 
>
> // 
>
> // 
>
> /Martin Ulander, MD, PhD student/
> /HYPERSLEEP Research Group/
> /Dept of Clinical Neurophysiology/
> /Institution of Clinical and Experimental Medicine/
> /Faculty of Health Sciences/
> /Linköping University/
> /S-581 83  SWEDEN/
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>   

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till