Den 28 sept beställde jag boken på Vulkan, idag låg den i lådan, 16 
dagar efter, och jag har nu läst den för första gången.

Jag ser boken som mycket vältäckande av ämnet och att Du, Lennart har en 
mycket god och lättläst språkstil.

 Jag ser  boken som en täckande och mycket önskvärd introduktion till 
Wikipedia mm och att den fyller ett stort behov för oss som förening för 
att för omvärlden berätta om projekten.

Jag tycker bokens innehåll är av ojämn kvalitet. Historikavsnittet är 
excellent, medan tex inledningsdelen har lite för mcket tveksamma 
påståenden och lite för Lenanrtspecifikt språk (vilket samtidigt är 
charmigt) Jag är också osäker om balansen mellan de olika avsnitten är 
optimal. Jag tycker också priset är för högt för att kunna fungera som 
allaemansbok för alla wikiepdianer.

Så medan jag tycker denna boken är otroligt bra och tror at det är rätt 
med detta upplägg just nu, så undrar jag om det inte skulle gå att tänka 
sig en andra utgåva, lite mindre och i stort bestå av utdrag ur denna.

På mitt skrivbord har jag boken Egen hemsida en bok på 250 sidor(dåligtg 
papperskvalitet)   i format mindre än A5 som kostar 120 kronor, som är 
min lila bibel för webbfnuleri, jag undrar om inte en liknande för 
wikpedia arbete kunde skapas. Dvs genom att ta ut cirka hälften ur din 
bok, harmonisera språkstilen, skärpa upp layout (både per sida och 
bokens kapitel) och då få fram en bibel som vi i föreningen än mer kunde 
fullt ut promota - alla nya medlemmar för en gratis, alla på wikidpeia 
Academy får en etc

 Anders.

.

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till