Hej,

Vid det senaste årsmötet valde styrelsen in en ny ledamot. Den nye ledamoten 
heter Einar Spetz. Einar har varit aktiv på Wikipedia i tre år, mestadels som 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Einarspetz. Till vardags är han 
bibliotekarie. De flesta känner honom troligen som författare till förstudien 
"Wikipedias fel och brister", om hur skolelever ser på Wikipedia, men han 
tillhör även referensgruppen för Skolverkets "Kolla källan" 
(http://kollakallan.skolverket.se/om/referensgrupp/). Vi välkomnar Einar Spetz 
till styrelsen.

Med vänliga hälsningar,


Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige Tfn: 031 - 12 50 
48Mobil: 070 - 207 80 05Epost: [EMAIL PROTECTED]: HannibalBlogg: 
http://mrchapel.wordpress.com/


_________________________________________________________________
Var sommaren för kort? Här hittar du solen!
http://resor.se.msn.com/
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till