Anders Wennersten wrote:

> http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppna_Bibliotek
> Är dessa något vi bör haka på göra reklam för. Är licenserna fria ur 
> wikipedia licensesynpunkt?

På sidan http://www.oppnabibliotek.org/licens.html
står det:

"Licensen godkänner återpublicering i icke-kommersiella sammanhang 
så länge upphovsmannen anges och materialet inte bearbetas."

Det betyder CC-BY-ND-NC (ange upphovsman, inga bearbetningar, 
ingen kommersiell användning).  Det är väl samma som Lennart 
använde för sin bok.  Men för Wikimedias projekt måste både 
bearbetningar och kommersiell användning vara tillåten, så där kan 
vi inte använda materialet från Öppna Bibliotek.

Det är inte heller möjligt att lägga in Wikipedias 
författarpresentationer i Öppna Bibliotek.  Den som återanvänder 
Wikipedias texter måste upplysa slutanvändaren om att materialet 
får återanvändas fritt, men Ö.B. säger ju till slutanvändarna att 
man inte får bearbeta eller sälja det.

Dock har Wikimedia Sverige i sina stadgar att arbeta för fri 
kunskap, och där står inget om exakt vilka licenser som godkänns.  
Så visst kan föreningen arbeta för detta.  Frågan är bara hur.


-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till