På Meta har en sida lagts upp för att starta ett Wikimedia Danmark, med  
ett inte okänt namn som initiativtagare (den som drog igång försöken 
till ett skandinaviskt wikimania)
Är det någon som vet om det  är ett bredare initiativ som vi bör stödja 
eller bara en persons tanke?
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Danmark
 Anders


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till