Som ni ser nedan kommer Holger och jag besöka kulturroteln i Stockholm den 23 
för att träffa bla kulturborgarrådet och diskutera fria bilder och fria 
licenser.Om ni har indata som kan var till hjälp ttill oss hör gärna av er. tex 
är jag ju knappast någon expert när det gäller licenser, men det är 
kanske bara bra i den gruppen.Anders

Jag räknar med att följa upp besöket med kontakter med stadsarkivet (dit 
har vi har två ingångar båda positivt inställda) och ev med stadsmusset igen-----


Hej. 

Utmärkt förslag. Vi berättar gärna om varför vi lagt skrivelsen. Men
sedan får ni gärna styra agendan som ni tycker. Jag har klippt in
skrivelsen som vi la i kulturnämnden i början av maj.

Tisd 23 juni kl 15 är ni välkomna till Stadshuset. Jag vet inte riktigt
än vilka som deltar från roteln. Men vi blir några stycken. 

Välkomna.

Erik

---------

Skrivelse till kulturnämnden

Hantering av digitalt material vid stadens institutioner

Stockholms kulturförvaltnings institutioner och Stockholms stadsarkiv
har omfattande samlingar bilder, kartor, texter mm som är tillgängliga
via institutionernas webbplatser och Stockholmskällan. Samlingarna är en
stolthet för Stockholm, och ger alla människor med internetuppkoppling
möjlighet att själva studera den del av staden som man är mest
intresserad av. Precis som vi vill att stadens samlingar på
institutionerna ska locka så många besökare som möjligt, vill vi att
samlingarna på internet ska användas av så många som möjligt.

Stadens digitaliserade samlingar på internet kan dock användas till
mycket annat än att bara studeras passivt. Materialet kan användas på
andra webbplatser, i trycksaker, som illustrationer, eller som
råmaterial till helt andra produktioner t ex. Det finns både
kommersiella och ideella aktörer som är intresserade av detta. Men det
finns idag ingen tydlig och enhetlig policy för vilka regler som
gäller.

Kulturförvaltningen och Stadsarkivet får därför i uppdrag att skapa en
policy för hur bilder och annat material som finns på stadens olika
webbplatser får användas, och tydliggöra detta med text och symboler som
är begripliga för användare som inte kan svenska. Målet med policyn ska
vara att göra det så enkelt som möjligt för alla att använda stadens
digitala samlingar.

Stockholm den 12 maj 2009

Madeleine Sjöstedt m. fl. (FP)
Cecilia Brinck m. fl. (M)
Inga-Märta Fröman (KD)

-----------------------------------------------------------------
Erik Jennische - borgarrådssekreterare 
Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stad
Mobil: 076 1229205
http://madeleinesjostedt.wordpress.com
-----------------------------------------------------------------


>>> >>> Anders Wennersten <anders.wenners...@bonetmail.com> 2009-06-02
>>>       
15:23 >>>
Roligt

Tisdag den 23 juni em passar oss bra, välj ni klockslag

Jag tänker att jag kommer tillsammans med en kollega Holger Ellgard en

nu pensionerad arkitekt och lite av champinion när det gäller 
stockholmiana och bilder till de artiklarna

En skiss på en dagordning för 45 min kunde se ut
1.Ni presenterar ert "beslut" 5 min
2.Jag kan mycket kort berätta hur wikipedia används och då främst i 
skolorna 5 min
3.Vi kan berätta om hur innehållet ser ut och hur det tas fram, med 
exempel 10 min
4.Jag kan berätta om och disktuera varför vi tror på fria licenser och

de vanliagste invändningarna (kommersiell användning, skydd till 
skaparen etc)
5..exempel och trender när det gäller hur ABM världen ställts sig till

fria license,r från Sverige och andra ställen i världen
6.annat som ni vill diskutera, saker vi kan hjälap till med etc

 Anders Wennersten.Erik Jennische skrev:

> > Hej Anders,
> >
> > Tack för ditt brev till Madeleine om hur staden kan publicera bilder
> > och annat arkivmaterial så fritt som möjligt. Hon har bett mig
>   
svara.

> >
> > Ambitionen med initiativet är precis som du har förstått att det ska
> > vara så enkelt som möjligt för medborgarna och alla andra runt om i
> > världen som är intresserade att veta hur de får använda det material
> > som finns på stadens hemsidor. Kulturförvaltningen och Stadsarkivet
> > sitter nu och arbetar med detta och förhoppningen är att vi ska ha
>   
ett

> > bra svar under hösten. Om ni inte har varit i kontakt med
>   
stadsarkivet

> > än så tycker jag att ni ska kontakta dem.
> >
> > Men det vore förstås intressant att veta hur ni tänker krin
>   
g detta
och

> > hur ni tänker kring olika licenser mm. Finns det möjlighet för er
>   
att

> > komma hit på besök veckan efter midsommar? Måndag eller tisdag em
> > fungerar bra hos oss. Men är det omöjligt så kan vi nog hitta andra
> > tider också.
> >
> > Vänlig hälsning
> >
> > Erik Jennische
> >
> > -----------------------------------------------------------------
> > Erik Jennische - borgarrådssekreterare 
> > Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stad
> > Mobil: 076 1229205
> > http://madeleinesjostedt.wordpress.com 
> > -----------------------------------------------------------------
> >
> >   
>   

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till