Micke Nordin wrote:

> På opengov.se kan man t.ex. se att Stockholms stads statistik inte
> finns fritt tillgänglig, medan Malmös gör det. Det kanske är nått att
> tipsa dem om:
> 
> http://www.opengov.se/data/topic/kommunalt/

Alltså, vem driver "opengov.se" och hur mycket ska man lita på 
deras utsagor? På sidan "kommunalt" finns 3 kommuner. Det verkar 
inte som om någon ansträngt sig att undersöka 290 kommuner.

När jag kollade läget för kommunala statistiska årsböcker här om 
året, så fick jag intrycket att samtliga svenska kommuner numera 
tillhandahåller dessa som PDF utan kostnad och upphovsrätt.

Finns det något konkret problem att lösa här?

På http://www.uskab.se/ finns en länk till Statistisk årsbok för 
Stockholm 2009. Det är en 396 sidor tjock PDF i färg. Det enda 
som nämns om upphovsrätt är "(C) Malmö Turism", och det gäller väl 
några av prydnadsfotografierna, som ju inte är statistik. 
Tabellerna innehåller bara faktauppgifter och omfattas inte av 
upphovsrätt, utan kan kopieras fritt. I teorin skulle kommunen 
kunna åberopa katalogskydd, men jag tror inte det är sannolikt.
Har USK eller kommunen jagat någon för piratkopiering?

Visst kan man önska sig andra dataformat och tillgång till mätdata 
och inte bara slutrapporten. Men jag betvivlar att det ingår i 
det kommunala uppdraget. Argumentet att "det vore trevligt..." 
biter förmodligen inte på motargumentet att alla resurser måste 
läggas på vård, skola och omsorg. Om vi däremot kan visa att det 
blir ett användbart läromedel för kommunens egna skolor, så kanske 
det finns ett case.

För kommunala kartor kan jag se att det finns ett problem, liksom 
för historiska fotoarkiv, men jag är inte lika övertygad om att 
kommunal statistik är ett problem.


-- 
 Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
 Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till