Wikimedia Sverige,

Jag har just kommit hem från Berlin, där Wikimedia
Foundation förra veckan hade ett kombinerat teknikmöte
och chaptermöte, alltså en sammankomst för funktionärer
inom föreningar som vår. Det här brevet är inte någon
fullständig redogörelse för allt som avhandlades där,
utan bara en aspekt: professionalisering.

Många av föreningarna har mognat, lyckats bra i
insamlingen av donationer, och kunnat anställa
personal. Den tyska föreningen ligger främst,
de har både avlönade tekniker som sköter den så
kallade toolservern och administrativ hjälp som
hjälpte till att ordna den här konferensen.

Sedan finns flera föreningar som det går trögare
för. Vi vet inte riktigt vad Wikimedia Suomi har
för sig. Wikimedia Danmark är nystartade, och har
ännu inte kommit igång med full aktivitet.
Wikimedia Norge hade årsmöte i måndags och har
bytt ut stora delar av sin styrelse, så vi får
väl se hur snabbt den nya styrelsen kommer igång.
Wikimedia Sverige rullar på. Ingen av de
nordiska föreningarna har anställt någon.

En upprörd kommentar som jag hörde från en
förening var att man jobbar hårt och oavlönat
som styrelseledamot, men får ingen tack för det.
Snarare avskräcker man andra från att kandidera
när de inser hur hårt arbete det kan vara.

Och här tror jag nyckeln till professionalisering
finns. Det handlar inte om att skaffa mycket
pengar och anställa någon. Utan om ett sätt att
förhålla sig till arbete. Även om vi just nu
har tillgång till människor som arbetar ideellt,
så borde vi sätta värde på deras arbetsinsats.
För varje projekt som föreningen genomför, borde
vi räkna hur många arbetstimmar som läggs ner,
inte bara redovisa kvitton för omkostnader.
Det ideella arbetet måste synliggöras.

Vid sidan av vår ekonomiska redovisning, kan
dessa ideella arbetstimmar redovisas i föreningens
årsrapport. Ett annat år har vi kanske inte lika
många idealister, utan måste betala för några
av arbetsuppgifterna. Då kommer detta underlag
väl till pass. Det kan också vara så att en
del uppgifter utförs rationellare och billigare
av anställda specialister än av våra frivilliga.

Om arbetet i föreningen börjar kännas som en
belastning, en uppoffring, då kanske det är dags
att ta en paus. Det blir inte bättre sedan, och
förmodligen kommer ingen att tacka dig ändå.

Tänk i stället: Vem kan hjälpa mig med det här?

Vi har en valberedning som hittar nya
styrelsefunktionärer åt oss. Men kanske behöver
vi också rekryterare som hittar frivilliga till
våra olika utställningar och projekt? Vi behöver
helt klart någon som kan insamlingskampanjer, så
att vår ekonomi kan nå högre höjder.


-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till