Inte bara privatpersoner, utan även "juridiska personer", alltså
organisationer, företag, institutioner och andra verksamheter,
kan bli medlemmar i Wikimedia Sverige. Det här är inskrivet i
våra stadgar, men det var först på årsmötet i vintras som vi slog
fast en särskild medlemsavgift, 1000 kronor per år, för
organisationer och det var först i år som vi fick vår första
organisationsmedlem, Regionarkivet för Västra Götaland.

Jag tror att organisationsmedlemmar kan spela en stor och viktig
roll i föreningen. Men vi behöver fundera ut vilken roll de ska spela
och vi behöver värva ett antal. Det ena behöver inte nödvändigtvis
komma före det andra. Vi kan först värva några, och sedan fråga
dem vad de vill ha ut av organisationsmedlemskapet.

En naturlig startpunkt är de bibliotek som vi redan har ett gott
samarbete med. En annan startpunkt är de arkiv och museer som
gör bildsamlingar tillgängliga under en fri licens. Till denna
kategori hör ju som bekant Regionarkivet.

Men kanske tänker jag för snävt nu? Det kanske är dagstidningar
och andra mediaföretag, som blivit beroende av Wikipedia, som
borde vara organisationsmedlemmar? De politiska partierna?
Andra ideella föreningar och förbund? Storföretag? Småföretag?

Har din arbetsgivare eller förening någon nytta eller något intresse
av att bli organisationsmedlem i Wikimedia Sverige? Om du lägger
ett sådant förslag, vilka motfrågor får du då? Vi behöver samla
på oss sådana motfrågor, för att komma vidare med detta.-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till