En preliminär rapport:

Jag, Bengt Oberger och Peter Kindström har varit utställare
för Wikimedia Sverige på Internetdagarna 26-27 oktober,
http://www.internetdagarna.se/pages/konferens

Internetdagarna arrangeras årligen av .SE, även känd som
Stiftelsen för Internetinfrastruktur. I år firade man att
en miljon .SE-domäner har registrerats.

Jag var inbjuden som talare under en session som Joakim
Jardenberg orkestrerade. Men annars hade Wikimedia Sverige
ingen uppenbar anknytning till årets konferens och det var
i sista stunden som vi lyckades säkra en plats bland
utställarna. Vårt utställningsbord var lite undanskymt och
hade få besökare, men vi gick runt i våra fina tröjor och
gjorde ett gott intryck på alla. Vi behövde inte betala
något som utställare och Bengt och Peter gick in gratis på
konferensen, som annars kostar rätt mycket. I detta ingick
lunch och festmiddag. Alla var nöjda. Framför allt verkar
.SE glada att ha oss med, eftersom vi framstår som aktiva
och ungdomliga (i detta sammanhang).

Vi delade ut några broschyrer, både om Wikipedia och om
OpenStreetMap (utformade av Peter). Men vi värvade inga nya
medlemmar och vi kan inte redovisa någon direkt, mätbar
nytta av närvaron. Nyttan är snarare att vi visade upp att
vi fortfarande existerar och knöt några kontakter. Några
medlemmar som vi värvade på Internetdagarna 2007 och 2008
bekräftade att de fortfarande vill vara medlem, men vi tog
inte emot några betalningar på plats. Vi har inte haft
några tryckkostnader (jag återkommer i ett annat
sammanhang till OpenStreetMap-broschyrerna), utan tog
bara med broschyrer som vi redan hade.

Konferensen bestod av 6 parallella spår, så vi hann inte
gå på alla föredrag. Joakim Jardenberg stod som värd för
några sessioner inom spåret för Media. Jag och tre andra
talare deltog i en session med titeln "Allt är
arbetsmaterial". Mitt 12-minutersanförande handlade om
att Wikipedia redigeras av allmänheten, på samma sätt
som snabbköpet släpper in kunderna på lagret, vilket den
gamla handelsboden inte gjorde. Vi har alltså det nya,
moderna arbetssättet. De andra talarna var Martina Lind
från Politometern, juristen Mårten Schultz och Svenska
Dagbladets webbchef Martin Jönsson. Den senare var noga
med att påpeka att SvD inte är en wiki. Under vår
gemensamma paneldiskussion handlade de två första
publikfrågorna om Wikipedia: 1) En ung man som nyligen
gått ut gymnasiet undrade vad som görs för att göra
Wikipedia mer accepterat bland lärare och forskare. Det
gav mig chansen att berätta om Wikipedia Academy, som
hålls om precis en månad. 2) En författare undrade
vad CC-SA-licensen betyder om han vill ta med en fri
bild i sin nästa bok, måste han då även släppa hela
bokens text fri? Svaret är nej, SA-licensen smittar
inte från bild till text. Det var två drömfrågor och
man undrade om jag hade betalat frågeställarna i förväg.

En annan mycket intressant session handlade om geografiska
informationssystem: "Är kartan ritad?" Sessionen leddes
av Johanna Runarson från "Future Postion X", som vi inte
riktigt begrep vad det är, men hon kommer tidigare från
"Utvecklingsrådet för Landskapsinformation" (ULI) och
Geodatarådet, som är två organ där Lantmäteriet spelar
en framträdande roll. Där talade också fyra personer:
Eric Jeansson, GIS-chef vid Göteborgs stad; Stig Jönsson,
generaldirektör för Lantmäteriet; Inge Wallin från
OpenStreetMap; och Peter Neubauer från Neo4j, som är ett
annat webbprojekt. Här var kontrasten mellan Stig och
Inge förstås den mest slående. Lantmäteriet framstod som
föråldrat och bakåtsträvande. Inge är från Linköping och
en gammal bekant till mig.

Vi hörde också inledningsanföranden av EU-kommissionären
Cecilia Malmström och nyutnämnda IT-ministern Anna-Karin
Hatt. Jag passade på att fråga Hatt om varför man inte
kan hitta en samlad lista över aktuella remisser på
regeringens webbplats. Hon hade inget bra svar på det
och ursäktade sig med att hon bara hunnit vara minister
i tre veckor. Men hon har faktiskt varit Maud Olofssons
chefsförhandlare i Allians-överläggningarna under de
senaste fyra åren, så helt nytt kan detta knappast vara.


-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till