On Nov 27, 2010, at 17:10, Lars Aronsson <l...@aronsson.se> wrote:

> Det hänger samman med att man lägger 15 % av insamlade
> medel på administration och 19% på omkostnader för
> insamlingskampanjen.
>
> Jag vet inte om detta är rättvisa siffror, men det låter
> onekligen som rätt mycket med 19% omkostnader för
> insamlingen. Kanske är det ett missförstånd, kanske
> inte. Men bedömningen kan ju göra att folk avstår
> från att ge till Wikimedia Foundation. Som jämförelse
> redovisar American Red Cross 4,4% administrativa
> omkostnader och 3,6% omkostnader för insamlingen.

En hypotes är att administrationskostnader (och insamlingsomkostnader)
inte skalar i samma takt som insamlingsintäkter - d v s, att det
kostar inte dubbelt så mycket att administrera två miljoner än en
miljon.

// Jobjörn

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till