Nja, anledningen är att wmf inte har så mycket egna aktiviteter utan har 
volontärer. På samma sätt har wmf en löjligt stor andel av budgeten allokerad 
till juridik, programutveckling och personalkostnader.


Lennart Guldbrandsson

Skickat från min HTC

----- Reply message -----
Från: "Jobjörn Folkesson" <jobj...@gmail.com>
Datum: lör, nov 27, 2010 18:38
Rubrik: [WikimediaSE-L] Insamlingskampanjen
Till: "Wikimedia Sverige" <wikimediase-l@lists.wikimedia.org>

On Nov 27, 2010, at 17:10, Lars Aronsson <l...@aronsson.se> wrote:

> Det hänger samman med att man lägger 15 % av insamlade
> medel på administration och 19% på omkostnader för
> insamlingskampanjen.
>
> Jag vet inte om detta är rättvisa siffror, men det låter
> onekligen som rätt mycket med 19% omkostnader för
> insamlingen. Kanske är det ett missförstånd, kanske
> inte. Men bedömningen kan ju göra att folk avstår
> från att ge till Wikimedia Foundation. Som jämförelse
> redovisar American Red Cross 4,4% administrativa
> omkostnader och 3,6% omkostnader för insamlingen.

En hypotes är att administrationskostnader (och insamlingsomkostnader)
inte skalar i samma takt som insamlingsintäkter - d v s, att det
kostar inte dubbelt så mycket att administrera två miljoner än en
miljon.

// Jobjörn

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till