Välkommen till årsmöte för Wikimedia Sverige!Nu är det dags för årsmöte. Först det viktiga:
Tid: 2011-03-26 14.00-17.00

Plats: Nordiska museet, Stockholm
Föredragningslista och handlingar kommer att finnas här:

http://se.wikimedia.org/wiki/Årsmöte_2011
<http://se.wikimedia.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B6te_2011> (ej helt klart i
skrivande stund)
Innan mötet ordnar vi en wikiredigeringsträff med tema bilddonationen
från Nordiska museet 11.00-13.00 där vi tillsammans kan se till att få
bilderna i användning. Handledning kommer att ges på plats så har du
frågor om hur man redigerar är det ett utmärkt tillfälle.Med vänlig hälsning

Jan Ainali

Sekreterare

Wikimedia Sverige<jan.ain...@wikimedia.se>
PS. Har du inte betalat medlemsavgiften för 2011 är det dags att göra
<http://se.wikimedia.org/wiki/Medlemskap> det.
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till