Jag tror att det finns skäl till försöka få föreningen att växa, men det
är inte det som jag skulle vilja fokusera mest på. Istället skulle jag
vilja få de som redan är medlemmar att engagera sig mer. Det finns många
saker som händer som är i vårt intresse, och som vi behöver vara fler
för att kunna hantera. Till exempel så har ingen svarat på min fråga om
någon kan delta på digdel2013 ett ställe där jag tror att vi kan bidra
med något. Ett annat är att det bara är sex medlemmar som har uttryckt
vilja för att skriva på bloggen. Vi saknar också en projektledare för
det kommande Wiki loves monuments (vi saknar också ett bra svenskt namn
på det).Så förutom att det är bra att växa i allmänhet skulle jag helst önska
att de som är medlemmar aktiverar sig mer och att nya medlemmar är
sådana som vill engagera sig.


Och syftet till allt det här är relativt enkelt och står i första
paragrafen i våra stadgar nämligen att:göra kunskap fritt tillgänglig
för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations
projekt.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>

On 1 apr 2011 08:52 "Emil Tullstedt" <sak...@gmail.com>
<sak...@gmail.com> wrote:

> Jag tror du missar en viktig fråga: VARFÖR ska föreningen växa? Vad
> vill
> Wikimedia Projekten från medlemmarna? Mycket som arrangeras *lokalt*
> är
> ju "Wikipedia"-möten, om föreningen fungerade som någon slags nav för
> hela <http://sv.wikipedia.org/wiki/WP>: namnrymden..
> 
> Jag har ett längre tag funderat på att bli medlem, men det har liksom
> inte blivit av än :/
> Men som sagt: Varför ska WMSE växa? För att sprida kunskapen om
> Wikipedia som ett universallt lexikon, där man kan påbörja sina
> arbeten
> - och kanske till och med kan publicera delar av arbetet när det är
> färdigställt? För att Wikimedia Commons ska bli världens största
> arkiv?
> eller kanske bara för att föreningen SKA växa?
> 
> Vad vill föreningen ha ut av sina medlemmar?
> 
> -- 
> Emil "sakjur" Tullstedt
> ~~~~~~~~~~
> 
> 
> 
> 
> 2011/3/31 Lars Aronsson <<l...@aronsson.se>>
> 
> > Jag lyfter fram en diskussion här, som startade i ett annat
> > sammanhang.
> > Holger Motzkau, som ingår i den nyvalda föreningsstyrelsen,
> > berättade
> > från ett besök i Berlin:
> >
> >
> > >> >> Efter senaste insamlingskampanjen fick WMDE över 400 nya
> > >> >> medlemmar sedan de tipsade alla givare om medlemskapet.
> >
> > Jag kontrade med:
> >
> > > > Ett mycket bra tips. WMSE behöver göra mer för medlemmarna.
> > > > Hittills har vi värvat några medlemmar och sedan nästan struntat
> > > > i dem.
> >
> > Det visar sig att vi inte är ensamma om detta läge:
> >
> > > Det är ju faktist en av de största problem i tysk föreningen, och
> > > många medlemmar blev lite besviken: Varför skulle man vara medlem
> > > i
> > > föreningen? För stödsmedlemmar är det klar, de vill stödja
> > > verksamheten och är glad med hälsningar på jul samt en fin kulört
> > > tryckt verksamhetsberättelse. Men en vanlig medlem, vad får de
> > > från
> > > oss? Där finns ju föreninger var man blir medlem och betalar
> > > avgift
> > > för att få någon tjänst tillbaka. Men Wikimedia stödjer ju inte
> > > sina
> > > medlemmar, men projekt på Wikipedia eller någonting om fri
> > > kunskap.
> > > I
> > > slutet är egentlingen alla medlemar endast stödsmedlemmar, och
> > > därför
> > > skulle de bli informerat regelbundet om vad som händer.
> >
> > > Kanske kan man jämför Wikimedia Sverige bäst med en politisk
> > > parti,
> > > där är man endast medlem sedan man tycker om deras ideologi och
> > > vill
> > > stödja de. Men vad motivera folk där att bli medlem, vad förväntar
> > > de
> > > från sina parti?
> >
> > Ja, så kan diskussionerna låta.
> >
> > Borde vi göra en stor enkätundersökning bland föreningens medlemmar
> > för att få reda på vilka de är och vad de förväntar sig av sitt
> > medlemskap? Vi kanske har en viss mängd stödmedlemmar, som är
> > nöjda med att få stödja oss. Och andra medlemmar som förväntar sig
> > att vi ska vägleda dem in i den digitala wiki-framtiden?
> >
> > När vi för ett år sedan försökte bjuda in till en fotokurs i
> > Nyköping, var inga svenskar intresserade av att delta. Annars
> > brukar ju kurser vara en vanlig aktivitet inom föreningar.
> > Vår konferens Wikipedia Academy kan ses som en kurs, med syftet
> > att få akademiker att bli aktiva inom Wikipedia. Men som kurs
> > betraktad, har den inte varit speciellt effektiv. Många har
> > besökt konferensen, men få har blivit aktiva wikipedianer.
> >
> >
> >
> > --
> > Lars Aronsson (<l...@aronsson.se>)
> > Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - <http://wikimedia.se/>
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > <WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
> > <WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
> > <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l>
> >
> 
> 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till