On 11/06/2011 02:06 PM, Jan Ainali wrote:
> På torsdag ska jag vara med i en paneldebatt om Public service. Jag 
> har blivit inbjuden för att föreningen är en viktig aktör vad gäller 
> åsikter om innehåll och tillgänglighet. Vad är Public service och hur 
> ska den presenteras och göras användbar?
>
> Har du några bra tankar jag ska ta med mig dit?
>
> http://moderaterna.net/botkyrka/2011/10/inbjudan-seminarie-om-public-service/ 
> <http://moderaterna.net/botkyrka/2011/10/inbjudan-seminarie-om-public-service/>

Nuvarande finansministern Anders Borg (m) skrev 1994 boken
"Förmynderiets teori", där han förespråkar fri radio och TV.
Sedan dess har moderaterna 2006 försökt lansera en kulturminister
som ville avskaffa SR/SVT, men hon fick avgå efter en vecka.
Jag känner inte till vilka åsikter om frihet/licenstvång, som
idag är gångbara inom det moderata partiet.

Ordet licens betyder tillåtelse, men förekommer här i tre
betydelser:

1) TV-licensen, som man tvingas betala.

2) Våra fria licenser, som gör att Wikipedia kan spridas.

3) Avtalslicenser, en sorts breda undantag från upphovsrätten,
inte melllan SR och varje upphovsman, utan mellan SR och
STIM och liknande kollektiva organisationer, och som gör
att radio och TV kan spridas utan att innehållet är fritt.

"Olika definitioner av frihet" kunde vara ett tema för ett tal.
Men det är mycket möjligt att moderaterna har övergivit
alla ideologiska ansatser till frihet, och i stället har börjat
gilla kollektivavtal om det betyder att de får behålla makten.

Lite mildare uttryckt: Visst kan vi förespråka att SR/SVT
borde ligga under en fri licens, men både vi och moderaterna
inser att den åsikten inte kommer att förverkligas inom de
närmaste två mandatperioderna. Så det kanske är fruktsammare
att välja något annat tema.


-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till