I helgen åker jag till Berlin på Wikimedia Foundations teknikträff,
eller "hackathon" som det kallas. Bland nyheterna som ska presenteras
där är "wikidata", ett utvecklingsprojekt som pågått under våren och
som bekostas av Wikimedia Deutschland.

Är det något som jag bör fråga eller framföra, från den svenska
gemenskapen, när Wikimedias tekniker är samlade?

Vid årsmötet i februari lämnade jag styrelsen för Wikimedia Sverige.
Även om jag ibland skriver artiklar i Wikipedia och inlägg på
Bybrunnen, ägnar jag numera mer tid åt Projekt Runeberg, som har
mer fart än på länge.


--
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
  Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till