Wikimedia Sverige har vuxit mycket mer än vi anade vid årets början
vilket är fantastiskt kul! I takt med att Wikimedia växer, växer även
organisationen, projekten och föreningen i sin roll som arbetsgivare. Vi
började 2012 med noll anställda och är dagsläget uppe i fyra
heltidsanställningar och två deltid. Det ställer dock nya krav på
organisationen och styrelsen anser nu att ett dagligt ledarskap måste på
plats för att rusta organisationen starkare inför nästa år.

Organisationsförändringar
Styrelsen beräknar att organisationen för 2013 kommer att bestå av fyra
heltidstjänster och minst tre på deltid. Styrelsen kommer att
rekrytera en verksamhetschef/generalsekreterare med ansvar för dessa
roller i syfte att stärka den dagliga verksamheten och avlasta delar av
styrelsen som hittills haft för mycket operativt ansvar. Även en
ekonomiadministratör på deltid kommer att rekryteras för att säkerställa
att föreningens administration flyter på och sköts på ett kompetent
sätt. Detta innebär att föreningssekreterarens roll kommer att ersättas
av ekonomiadministratören och verksamhetschefen. Jakob som i dagsläget
är föreningssekreterare kommer att arbeta fram till årsskiftet, då hans
kontrakt gå ur vilket inte kommer att förnyas. De andra befintliga
tjänsterna kommer inte att påverkas vilket framgår av verksamhetsplanen.

Rekryteringen av ekonomiadministratör har påbörjats och styrelsen
arbetar på tjänstebeskrivning till rollen som
verksamhetschef/generalsekreterare.

http://se.wikimedia.org/wiki/Lediga_jobb#Ekonomiadministratör

-- 

Med vänliga hälsningar,
Jan Ainali

Ordförande, Wikimedia Sverige
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till