Kansliets veckobrev/2012-45http://se.wikimedia.org/wiki/Kansliets_veckobrev

Aktuellt framöver

  - Lennart träffar Riksantikvarieämbetet på måndag. Han har skrivit en
  artikel till tidskriften Kult. <http://tidskriftenkult.se/> Artikel
  kommer kanske i december och handlar om vad man kan göra tex fotosafari,
  WiR. Även bloggposter hos dem är på gång.
  - Lennart och John planerar en konferens i april med tema digitalisering
  (Kulturarv på nätet).
  - Lennart planerar FSCONS som är nu till helgen.
  - Lennart deltar på RAÄ:s höstmöte där även kulturministern deltar.
  - Axel och Arild kör en workshop med CMS om Commonsuppladdning.
  - Jakob och Sophie deltar på Folkbildarforum i Linköping nästa vecka.
  - Axel åker till Örebro och pratar för hela personalgruppen hos Spread
  The Sign.

Kontakter tagna förra veckan

  - Mötesplats Skola- en spännande konferens med lärare och pedagoger.
  Jakob, Sophie och 6 Wikipedianer deltog
  - Skolforum- Axel träffade Ibrahim Baylan och vi kan få en inbjudan till
  utbildningsgruppen.
  - Arbetetsmuseum, Axel har fått inbjudan till arbetslivsmuseernas dag i
  mars nästa år.
  - John pratade med en kvinna som hade 10000 bilder på slöjd. När det
  kommer en privatperson blir det ett helt annat projekt än om det är ett
  museum som gör donationen. Samma sak med kyrko-Barbro som är aktiv på
  kyrkkartan (där bilder är uppladdade, lågupplösta, nedskalade?).

Projekt/ Resultat

  - Stora leveranser av foldrar och material förra veckan. Nu har vi fullt
  med material på kontoret.
  - Ny månad, och dags att fylla i månadsrapport här.
  - Vinnarna i WikiLoves Monuments <http://wikilovesmonuments.se/621/> är
  utsedda- prisceremonin sker på FSCONS. Vinnarna ligger upp.
  - Wikimedia Nederländerna med hjälp av Sandra fått en donation av foton,
  och gör en WikiExpedition. Det är tack are samarbetet genom WLPA:

Inre arbete

  - Vi välkomnar Suzan Tutak till tjänsten som ekonomiadministratör. Hon
  kommer att arbeta 50% från och med nu.
  - Vi borde försöka få upp Maarten för att göra en kurs i
  batchuppladdning, gärna tillsammans med utvecklare från RAÄ och andra
  museum.

Särskilt uppmärksamma denna vecka

  - Skrivarstuga med tema första
världskriget<https://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Skrivarstuga_mhttp://www.militarhistoria.se/nyhetsfronten/skrivstuga-om-forsta-varldskriget/ed_tema_f%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget&action=edit&redlink=1>på
Stockholms Universitet på onsdag.-- 


Jakob Hammarbäck, föreningssekreterare
Tel: 073-396 45 74; 0739-23 71 93
Mail: jakob.hammarb...@wikimedia.se
Web: www.wikimedia.se <http://www.wikimedia.se> Följ oss på bloggen
http://wikimediasverige.wordpress.com/

Wikimedia Sverige
Box 500
101 29 Stockholm
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till