Jag vet inte ens om vi känt till den konferensen.

Med vänliga hälsningar,


Lennart Guldbrandsson

Personlig blogg
Presentation

Mobil: 070 - 207 80 05


Date: Wed, 28 Nov 2012 18:08:49 +0100
From: sophie.osterb...@wikimedia.se
To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org
Subject: Re: [WikimediaSE-L] The Fifth Nordic Conference on Cultural Policy 
Research, august 2011

Hej Ole!

Nej, ingen av oss har varit på den.


Med vänliga hälsningar/ Kind regards, 
Sophie Österberg
0733-832670
sophie.osterb...@wikimedia.se
Varje bidrag till Wikipedia är en gåva av fri kunskap till mänskligheten. 

2012/11/28 Ole Palnatoke Andersen <o...@palnatoke.org>

Hej!

Var der nogen fra Wikimedia Sverige, der var med til denne konference i 
Norrköping sidste år?


http://www.isak.liu.se/temaq/konferens?l=en


bedste hilsner,
Ole

-- 
http://palnatoke.org * @palnatoke * +4522934588_______________________________________________

WikimediaSE-L mailing list

WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org

https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
-- 

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l           
         
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till