Hej!


Jag såg ett examensarbete som undersöker högstadieelevers
informationssökning, och utöver Google kommer Wikipedia upp flera gånger
som exempel. För den som blir nyfiken finns den här:
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:566928

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till