Hej!


I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till fria
licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en kort liten
slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom årsmötet.
Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare?
Gärna lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite
t-shirts-slogan.
[1]
<https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2013/%C3%85rsm%C3%B6tesbe
slutad_verksamhetsplan_2013#Frig.C3.B6ra_forskning>

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till