... i povlači se iz tog biznisa, je vijest koja se širi Internetom.  
Tvrde da je glavni razlog to što je njihov koncept shvatanja  
"enciklopedije" istrošen... Ja bih rekao da su tu u pravu i da je  
danas "enciklopedija" sav WWW sa svojim različitim konceptima i  
aplikacijama...

http://encarta.msn.com/guide_page_FAQ/FAQ.html

Slaven
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште