Дејан Методије wrote:
> Видим да се на њикипедији појављују неки радови из области 
> електронике, а пишу их људи чији су ницкови имена и презимена. Је л ми 
> то јопет имамо неке студенте који раде семинарске?
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>   
Da, a po imenima bih rekao da su iz Crne Gore i verovatno 
samoinicijativno neki profesor je dao seminarske teme.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште