Михајло Анђелковић wrote:
> Кол`ко сам с`ватио чо`ека, он предлаже да ми шаљемо наше књиге, али
> нам и за то треба потврда НБ да су у ЈВ.

Није нам неопходна потврда ал свакако да би помогла.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште