2010/7/22 Драган Сатарић <dragan.sata...@gmail.com>:
> Čovek traži komentare. Slobodno ih dajte.
>
> Ja sam prokomentarisao da su rezultati značajno bolji nego kod Almogavera.
> Dinamika oko kraja rečenice je mnogo prirodnija.
> Nema cimanja onako grubog i nije toliko zamorno.
> Savladane su brojke, čak i zapete pa i tačke unutar velikog broja.
>
> Ja sam predložio da razmotri posebnu dinamiku za početak i kraj većih celina
> kao što su pasusi.
>
> Sem ovoga sam primetio još oko nekih interpunkcija prostor za poboljšanje.
> Inače, primetio sam neprirodan izgovor za "snneg" itd.
>
> Šta ste vi primetili?

Њихову презентацију сам гледао, тј. слушао пре неколико година у
Лабораторији за експерименталну психологију, код садашњег декана
Филозофског факултета, Александра Костића. И тада је њихов
синтетизатор био импресиван (ово кажем из лингвистичке перспективе,
пошто су покупили све акценте како ваља и пошто знам како им изгледа
алгоритам).

Сумњам да су од тада напредовали, пошто су стигли до тачке кад су
рекли да им је неопходна помоћ лингвиста, а лингвиста који се тиме
баве нема. У питању је решавање акцената помоћу синтаксе.  Мислим,
постоји доста обимна литература на ту тему, али је литература
дескриптивна, а њима треба стохастичка и/или формална. И то
подразумева организовани рад на статистичком и формалном истраживању
српког језика, нпр. да се да неком докторанту да се тиме позабави, а у
овом тренутку се докторанти који се занимају за целу област могу
избројати на прсте једне руке. Хоћу рећи, њихов проблем не спада у
категорију ноу-хауа који се да препричати, па имплементирати мање или
више срећно, већ у категорију проблема који захтевају квалитетно
истраживање које би трајало годину-две дана.

Узевши у обзир то, синтетизатор је врхунски и тешко је да ће се у
наредних десетак година поправити.

Е, сад. Требало би направити пројекат којим бисмо претворили сав
материјал са Википедије у говорни материјал. Мислим да се то да
организовати. У сваком случају, требало би да се видимо с њима и да
попричамо о томе како да пројекат изведемо и сл.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште