2010/9/13 Bojan Kalkan <boki...@gmail.com>:
>  Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
> dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>

U pitanju je novo umetnicko delo, tako da van trejdmarkova to jeste
slobodno. Drugim recima, ako su u pitanju grbovi drzava, a pogotovu
ako su u pitanju grbovi istorijskih drzava, onda je to slobodno. Ako
su u pitanju grbovi/logoi kompanija, onda je to kakogod trejdmark.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште