On 9/13/2010 8:19 AM, Milos Rancic wrote:
> 2010/9/13 Bojan Kalkan<boki...@gmail.com>:
>>   Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
>> dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?
>>
>> _______________________________________________
>> Wikimediasr-l mailing list
>> Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>>
> U pitanju je novo umetnicko delo, tako da van trejdmarkova to jeste
> slobodno. Drugim recima, ako su u pitanju grbovi drzava, a pogotovu
> ako su u pitanju grbovi istorijskih drzava, onda je to slobodno. Ako
> su u pitanju grbovi/logoi kompanija, onda je to kakogod trejdmark.
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Nisam bio dovoljno jasan, izvinjavam se.

Da li su grbovi gradova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini 
zasticeni? Znam da je Beli orao crtao grbove tipa dva lava, konja, 
jarca, vojnika...

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Smederevska_Palanka.jpg

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Mionicav.jpg

Onda recimo, Grb Novog Sada

ovo je grb koji se svuda istice po NS

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Grb_Novi_Sad_2007-12.jpg

Da li je on slobodan? Njega nije radio studio Beli orao.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште