Koliko se sećam to je jedan stan u zgradi pretvoren u muzej.

2011/2/7 Bojan Kalkan <boki...@gmail.com>:
> Moglo bi se i ovo uslikati?
>
> http://sr.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4:_%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9F%D0%B0%D1%98%D0%B5_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште