Miremengjes,

Po eshte pikerisht ajo qe na duhet, te lutem na ver mua Denisen dhe Jonen
ne CC qe te flasim me to me shume, per materialet dhe se si mund te
bashkepunojme.

Faleminderit

2016-10-17 1:06 GMT+02:00 Redon Skikuli <rskik...@gmail.com>:

> Refleksione, nje nga organizatat me te vjetra (ndoshta me e vjetra) ne
> Shqiperi me aktivitet qe nga fillimi i viteve 90, per fuqizimin e grave
> kane ofruar bashkepunim duke ofruar te dhenat qe kane bledhur per nje
> projekt te implementuar para disa vitesh.
> Organizata ne fjale ka publikuar nje botim per 100 vjetorin e pavaresise
> se Shqiperise me te dhena rreth vajzave dhe grave te njohura shqiptare 100
> vitet e fundit.
> Ketu website i tyre: http://refleksione.org/index.php?lang=en
>
> Me thoni ne qofte se doni te vazhdoj komunikimin me ta.
> Flm,
> ---
> Redon Skikuli
>
>
> On Sunday, October 16, 2016 at 5:05:00 PM UTC+2, Greta Doci wrote:
>>
>> Faleminderit Liridon dhe vajzat :)
>>
>> @Jona, po ke te drejte, por meqe te dyja llogarite e kane bere njerezit
>> attending, qe te mos i ngaterrojme e te mendojne qe eshte bere cancel
>> eventi, kete here i lem me te dyja.
>>
>> On 16 Oct 2016 4:51 p.m., "Jona Azizaj" <jonaazi...@gmail.com> wrote:
>>
>>> Btw po shikoja qe kemi dy evente ne Facebook per kete, nje nga llogaria
>>> e Wikipedia shqip dhe nje nga llogaria e Open Labs. Mund ti bashkojme ne
>>> nje duke i bere co-organiser?
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Wikipedia-SQ mailing list
>>> Wikipedia-SQ@lists.wikimedia.org
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-sq
>>>
>>> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Open Labs Hackerspace" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to open-labs-albania+unsubscr...@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
_______________________________________________
Wikipedia-SQ mailing list
Wikipedia-SQ@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-sq

Reply via email to