Ambasada Suedeze në Prishtinë bën thirrje për aplikim për punëtorinë
#WikiGap (7 dhe 8 mars), Prishtinë

https://goo.gl/forms/IfhdtszcVshfAUCh1
_______________________________________________
Wikipedia-SQ mailing list
Wikipedia-SQ@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-sq

Reply via email to