På måndagen för drygt två veckor sedan skickade jag de första breven 
till skolklottrares kommuner på försök.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:LX/Brev_till_skolklottrares_kommuner

Mjölby fick en hälsning på grund av "bidragen" från 195.178.182.131, och 
Lund fick en för otrevligheterna från 212.181.114.5.

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=195.178.182.131
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=212.181.114.5

Efter att inget hänt på två veckor skickade jag en påminnelse till de 
bägge kommunerna igår, och fick först efter detta svar.

Ingegerd Svärdell på förskole- och skolförvaltningen i Mjölby hälsar att 
hon nu vidarebefordrat meddelandet till grundskolornas rektorer. Cirka 
tre timmar efter detta fick jag svar från Lena Rothman, rektor på 
Klämman, och Margareta Melin Lorentzon från Bjälbotullskolan och 
Lindbladsskolan i Skänninge.

Rothman skriver att hon anslagit meddelandet med uppmaningen att tala 
med eleverna om etik och uppförande på Internet, och hon tillägger att 
skolan har ganska stränga regler för datoranvändning och att hon därför 
inte håller det för troligt att klottret och vandaliseringen härrör 
från Klämman.

Melin Lorentzon skriver:
> När det kommer till vår kännedom att våra elever har brutit mot etiska
> normer och de regler som vi har för datoanvändning i skolan, förs
> diskussioner med eleven i fråga och kontakt tas med barnens föräldrar.
> I vissa fall kan också barnet stängas av från fortsatt användning. Vi
> för också många etiska diskussioner med barnen kring deras
> datoranvändande. Eftersom våra datoranvändande elever är mellan 5-13år
> så avpassas frågorna i relation till deras ålder.

Ulf Käck vid IT-avdelningen i Lunds kommun uppmanar oss att göra en 
polisanmälan om någon av ändringarna gjorda från Lunds kommun nätverk 
bryter mot svensk lag. Han fortsätter: "Om inte, så är ändring av 
artiklar i öppna uppslagsverk, 'Wikis', om jag förstår yttrandefriheten 
rätt fullt tillåtet, även om det naturligtvis kan vara väldigt 
irriterande ur ett städperspektiv."

Slutligen "informerar" Käck mig om Projekt klottersanering och Begäran 
om åtgärder, vilket jag tyckte var lite smålustigt...

Måndagen förra veckan kontaktade ytterligare några kommuner och skolor 
på försök: Komvux i Kungälv (193.12.94.17), Uddevalla kommun 
(195.198.127.35), Sandvikens montessoriskola (62.168.152.152), 
Sollefteå kommun (194.103.3.2) och Lidingö stad (194.22.4.101). Av 
dessa har jag bara hört av Per Björkman, dataansvarig på Sandvikens 
montessoriskola, och han lyckades inte avgöra vem som låg bakom.

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

Attachment: pgp24vlYPtYQ6.pgp
Description: PGP signature

Till