Notizie da wlan slovenija.

Clauz

-------- Forwarded Message --------
Subject: [wlan-si news] Napovedujemo BattleMesh v8 v Mariboru /
Announcing BattleMesh v8 in Maribor, Slovenia
Date: Fri, 10 Apr 2015 10:45:51 -0700
From: Mitar <mi...@tnode.com>
To: n...@wlan-si.net

Zdravo! / Hi!

(English version below.)

Ponosno naznanjamo, da se bo Wireless Battle of the Mesh V8 zgodil
avgusta v Sloveniji, v Mariboru! Ta vsakoletna mednarodna konferenca
združi sodelujoče v odprtih brezžičnih omrežjih, navdušence nad WiFi
omrežji, razvijalce najbolj popularnih odprtokodnih mesh usmerjevalnih
protokolov in vseh drugih z zanimanjem za razvoj ali vzpostavljanje
takih brezžičnih omrežij.

Teden dni dolg dogodek je zastavljen okoli medsebojnega sodelovanja in
izobraževanja udeležencev s kupom zanimivih predstavitev in delavnic ter
hkratnim testiranjem usmerjevalnih protokolov na namensko vzpostavljenem
testnem omrežju za ta dogodek. Na voljo bo nabor novih in zanimivih
brezžičnih naprav, demonstracijska povezava brezžičnega optičnega
sistema KORUZA slovenskih korenin in Å¡e mnogo drugega.

https://wlan-si.net/sl/blog/2015/03/29/napovedujemo-battlemesh-v8-v-mariboru/

Udeležba je brezplačna. Lahko pa se pridružite organizirani nastanitvi.
Posebno ugodna ponudba je na voljo le do 24. aprila.

Če želite kot posameznik/ica ali organizacija sodelovati pri
organizaciji dogodka ali kakorkoli drugače pomagati (donacije za kritje
potnih stroškov, promocija, ...), se nam prosimo javite.

====

Ponosno objavljamo sodelovanje s Commotion Wireless projektom, da
pripeljemo našo platformo nodewatcher tudi med njihove uporabnike in
$20.000 prispevek z njihove strani za nadaljnji razvoj platforme
nodewatcher.

https://wlan-si.net/sl/blog/2015/03/19/sodelovanje-s-projektom-commotion/

====

Luka Mustafa – Musti je pridobil štipendijo fundacije Shuttleworth v
okviru katere se bo osredotočil na razvoj brezžičnega optičnega sistema
KORUZA.

https://wlan-si.net/en/blog/2015/03/05/koruza-grows-shuttleworth-foundation-fellowship/

====

Vse novice tokrat kažejo na mednarodno prepoznavnost delovanja wlan
slovenija omrežja. V čast nam je, da se tehnologije, ki jih razvijamo,
in naše znanje deli in širi po celotnem svetu.


Mitar
za wlan slovenija, odprto brezzicno omrezje Slovenije
https://wlan-si.net/

====================================================================

We are proudly announcing that the Wireless Battle of the Mesh V8 will
happen in August in Maribor, Slovenia! This international annual
developer conference brings together wireless community networks
participants, WiFi wireless mesh networking enthusiasts, developers from
the most popular open source mesh protocol implementations and anyone
else interested either in developing mesh networking technologies or
establishing such networks.

The week long event is organized around participant collaboration and
learning with a number of talks and workshops running in parallel while
performing experiments on a test network deployed just for this purpose.
There will be a number of interesting and new devices to test, a setup
of wireless optical system KORUZA and much more.

https://wlan-si.net/en/blog/2015/03/29/announcing-battlemesh-v8-in-maribor-slovenia/

Attendance is free for everyone. But you can join the organized
accommodation package. Early bird price for the accommodation package is
available until 24th April.

If you or your organization would like to collaborate with the
conference organization or help in any other way (donations to cover
travel expenses, promotion, ...) please contact us.

====

Moreover, we are proud to announce collaboration with Commotion Wireless
project to bring our nodewatcher platform to their users. Collaboration
comes with a $20.000 contribution to the further development of the
nodewatcher platform.

https://wlan-si.net/en/blog/2015/03/19/collaboration-with-commotion/

====

Furthermore, Luka Mustafa – Musti has become the Shuttleworth Foundation
Fellow to work full-time on development of wireless optical system KORUZA.

https://wlan-si.net/en/blog/2015/03/05/koruza-grows-shuttleworth-foundation-fellowship/

====

All news this time show international recognition of work we do at wlan
slovenija open wireless network. It is our honor to see technologies we
develop and our experiences been shared and spread all around the globe.


Mitar
for wlan slovenija, open wireless network of Slovenia
https://wlan-si.net/_______________________________________________
Wireless mailing list
Wireless@ml.ninux.org
http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless

Rispondere a