simon (0.4.1-0ubuntu9) xenial; urgency=medium

  * No-change rebuild for qwt transition.

Date: Wed, 30 Mar 2016 18:48:35 +0000
Changed-By: Matthias Klose <d...@ubuntu.com>
Maintainer: Kubuntu Developers <kubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/simon/0.4.1-0ubuntu9
Format: 1.8
Date: Wed, 30 Mar 2016 18:48:35 +0000
Source: simon
Binary: simon simon-data
Architecture: source
Version: 0.4.1-0ubuntu9
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Kubuntu Developers <kubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
Changed-By: Matthias Klose <d...@ubuntu.com>
Description:
 simon      - open-source speech recognition program
 simon-data - open-source speech recognition program - data files
Changes:
 simon (0.4.1-0ubuntu9) xenial; urgency=medium
 .
   * No-change rebuild for qwt transition.
Checksums-Sha1:
 0a040e5a835fe30e533728014025d45fad671484 1994 simon_0.4.1-0ubuntu9.dsc
 4e3fc3cc14c1f63dde439c56890b7b33abed535e 4204 
simon_0.4.1-0ubuntu9.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 8e110bb3fa9efae9dd3d17aabb572a4b9a8bc2053c9af2a5bff84d7f40133a87 1994 
simon_0.4.1-0ubuntu9.dsc
 68a8ebc30d3a0a1b95f7ab72c97255cb8f039919bca7ff5afe89869cdf0fd036 4204 
simon_0.4.1-0ubuntu9.debian.tar.xz
Files:
 8f73ff905bfc0c211a9c29f30367ffef 1994 kde extra simon_0.4.1-0ubuntu9.dsc
 5e96b1666f7481e0f6f01370bd18959a 4204 kde extra 
simon_0.4.1-0ubuntu9.debian.tar.xz
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to