ubuntu-kylin-docs (16.04.1) xenial; urgency=low

  * Merge ubuntu-docs 16.04.2

Date: Fri, 25 Mar 2016 10:42:12 +0800
Changed-By: Luo Lei <luo...@ubuntukylin.com>
Maintainer: Ubuntu Kylin Documentation Team <luo...@ubuntukylin.com>
Signed-By: Aron Xu <aron...@canonical.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubuntu-kylin-docs/16.04.1
Format: 1.8
Date: Fri, 25 Mar 2016 10:42:12 +0800
Source: ubuntu-kylin-docs
Binary: ubuntu-kylin-docs
Architecture: source
Version: 16.04.1
Distribution: xenial
Urgency: low
Maintainer: Ubuntu Kylin Documentation Team <luo...@ubuntukylin.com>
Changed-By: Luo Lei <luo...@ubuntukylin.com>
Description:
 ubuntu-kylin-docs - Ubuntu Kylin Desktop Guide
Changes:
 ubuntu-kylin-docs (16.04.1) xenial; urgency=low
 .
   * Merge ubuntu-docs 16.04.2
Checksums-Sha1:
 33fa13d5ff1052edd4e5ef6c650d101daa7941b2 1306 ubuntu-kylin-docs_16.04.1.dsc
 02de41f4b82ab80227f7414dec308700e01ea592 2277744 
ubuntu-kylin-docs_16.04.1.tar.xz
Checksums-Sha256:
 1af3ef2d938635c2347d8158a83c83076a4dd3be5dbd12654a5d21d73664da21 1306 
ubuntu-kylin-docs_16.04.1.dsc
 0519315cf827338e3c759cd9d4f5e8b163c364a93dfb8dc71101bf02bb3390f8 2277744 
ubuntu-kylin-docs_16.04.1.tar.xz
Files:
 5cc7c85e0e98beb439e277ff53a4531b 1306 doc optional 
ubuntu-kylin-docs_16.04.1.dsc
 db1c06914dd06f9f2ece8e433503bd64 2277744 doc optional 
ubuntu-kylin-docs_16.04.1.tar.xz
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to