xubuntu-artwork (16.04.2) xenial; urgency=medium

  * Fix appearance of secure wireless icons (LP: #1571317)

Date: Sun, 17 Apr 2016 08:50:45 -0400
Changed-By: Sean Davis <smd.seanda...@gmail.com>
Maintainer: Xubuntu Developers <xubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/xubuntu-artwork/16.04.2
Format: 1.8
Date: Sun, 17 Apr 2016 08:50:45 -0400
Source: xubuntu-artwork
Binary: xubuntu-artwork xubuntu-wallpapers plymouth-theme-xubuntu-logo 
plymouth-theme-xubuntu-text xubuntu-icon-theme
Architecture: source
Version: 16.04.2
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Xubuntu Developers <xubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
Changed-By: Sean Davis <smd.seanda...@gmail.com>
Description:
 plymouth-theme-xubuntu-logo - graphical boot animation and logger - 
xubuntu-logo theme
 plymouth-theme-xubuntu-text - graphical boot animation and logger - 
xubuntu-text theme
 xubuntu-artwork - Xubuntu themes and artwork
 xubuntu-icon-theme - Xubuntu icon theme
 xubuntu-wallpapers - Xubuntu wallpapers
Launchpad-Bugs-Fixed: 1571317
Changes:
 xubuntu-artwork (16.04.2) xenial; urgency=medium
 .
   * Fix appearance of secure wireless icons (LP: #1571317)
Checksums-Sha1:
 92e247e8b55f3833d7d2aac6464087bca28c102a 1517 xubuntu-artwork_16.04.2.dsc
 1af085ac4140362d2f7679ba5f86f25f4439fcb7 10134288 
xubuntu-artwork_16.04.2.tar.xz
Checksums-Sha256:
 8a8df6cb664bf17ed922b004a71f02b62221ac994b245bd27d118879734b1928 1517 
xubuntu-artwork_16.04.2.dsc
 631d0e51cb527be7cd6d273bafbd760126f6b30480f34f1c43ba00bad1729fe7 10134288 
xubuntu-artwork_16.04.2.tar.xz
Files:
 c414a379a4c1a1984d7d25705653ab36 1517 x11 optional xubuntu-artwork_16.04.2.dsc
 165d4c5cc1d23c1490243b4f85230db6 10134288 x11 optional 
xubuntu-artwork_16.04.2.tar.xz
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to