what-utils (1.4-0ubuntu1~16.04) xenial-proposed; urgency=medium

  * usr/bin/how-many-binary: LP: #1579125
    - fix url mangling

Date: Mon, 18 Apr 2016 14:22:12 -0500
Changed-By: Dustin Kirkland <kirkl...@ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/what-utils/1.4-0ubuntu1~16.04
Format: 1.8
Date: Mon, 18 Apr 2016 14:22:12 -0500
Source: what-utils
Binary: what-utils
Architecture: source
Version: 1.4-0ubuntu1~16.04
Distribution: xenial-proposed
Urgency: medium
Maintainer: Dustin Kirkland <kirkl...@ubuntu.com>
Changed-By: Dustin Kirkland <kirkl...@ubuntu.com>
Description:
 what-utils - simple package query utilities
Launchpad-Bugs-Fixed: 1579125
Changes:
 what-utils (1.4-0ubuntu1~16.04) xenial-proposed; urgency=medium
 .
   * usr/bin/how-many-binary: LP: #1579125
     - fix url mangling
Checksums-Sha1:
 331ab8dae4aa64be66fecc2c7376bd3c8931f232 1747 what-utils_1.4-0ubuntu1~16.04.dsc
 1d23bb7ea52c81a75cff4b9ea0595ff7257982a3 27375 what-utils_1.4.orig.tar.gz
 06ad9f15ddd9588b9d69de1987ed96a7b3e924b3 1556 
what-utils_1.4-0ubuntu1~16.04.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 3b6c489eebe38bfe3f6f7f27f1405179983c5694fb0413d7548362f3c28cb626 1747 
what-utils_1.4-0ubuntu1~16.04.dsc
 8f84c5f9af544ff1ab46ec013be3b03746087620533642ff7c7070b477d653eb 27375 
what-utils_1.4.orig.tar.gz
 4d1202c12d71d3eb9d92dc57da5643e2a685800ec33fba088d3ace328f60da80 1556 
what-utils_1.4-0ubuntu1~16.04.debian.tar.xz
Files:
 662a0a194fba296876de9f889b4f2831 1747 admin optional 
what-utils_1.4-0ubuntu1~16.04.dsc
 7237dbc1e658c89ec038d700a0820ece 27375 admin optional 
what-utils_1.4.orig.tar.gz
 f4afc0b0c7f7f51f7aac7a763097c4c5 1556 admin optional 
what-utils_1.4-0ubuntu1~16.04.debian.tar.xz
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to