indicator-sound-gtk2 (12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1) xenial; urgency=medium

  * Add compatibility for Lubuntu (LP: #1710993).

Date: Fri, 04 Aug 2017 06:30:37 -0500
Changed-By: Simon Quigley <tsimo...@ubuntu.com>
Maintainer: Xubuntu Developers <xubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/indicator-sound-gtk2/12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1
Format: 1.8
Date: Fri, 04 Aug 2017 06:30:37 -0500
Source: indicator-sound-gtk2
Binary: indicator-sound-gtk2
Architecture: source
Version: 12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Xubuntu Developers <xubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
Changed-By: Simon Quigley <tsimo...@ubuntu.com>
Description:
 indicator-sound-gtk2 - System sound indicator.
Launchpad-Bugs-Fixed: 1710993
Changes:
 indicator-sound-gtk2 (12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1) xenial; urgency=medium
 .
   * Add compatibility for Lubuntu (LP: #1710993).
Checksums-Sha1:
 168524abf3dcc40575e5742fc4c0f018fb083c29 2312 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1.dsc
 1e8c68db0b497cd131b8961e4ac854d70f674432 11496 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1.debian.tar.xz
 457ebd560c244de082b071f2f8e38fd2721eafb5 8587 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 35e23f491aed9c58570566cdf52a2da45f75939e183847b2dad8bc99f1535d8d 2312 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1.dsc
 c6fcd3b6e8594be0be0add7a341a45b787661f14c080f20bf3fa24aea675cc35 11496 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1.debian.tar.xz
 41960b674abfc4e56b47220f69c690eb536eadfd90fa3033451b9a393b462815 8587 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1_source.buildinfo
Files:
 2f426159575b85464151339df1eb5074 2312 sound extra 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1.dsc
 128216a465bd49500085819075146761 11496 sound extra 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1.debian.tar.xz
 b4a020e889bb60f5ad0209fea6159697 8587 sound extra 
indicator-sound-gtk2_12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1_source.buildinfo
Original-Maintainer: Conor Curran <conor.cur...@canonical.com>
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to