Author: rpm
Date: Fri Jul  7 11:36:55 2006
New Revision: 1308

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/xenomai?rev=1308&view=rev
Log:
Fix vrtxpt_delete_internal()

Modified:
    trunk/ksrc/skins/vrtx/pt.c


_______________________________________________
Xenomai-commits mailing list
Xenomai-commits@gna.org
https://mail.gna.org/listinfo/xenomai-commits

Reply via email to