Author: rpm
Date: Thu Nov 16 22:15:15 2006
New Revision: 1848

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/xenomai?rev=1848&view=rev
Log:
Fix rt_task_create() documentation

Modified:
    branches/v2.2.x/ksrc/skins/native/task.c


_______________________________________________
Xenomai-commits mailing list
Xenomai-commits@gna.org
https://mail.gna.org/listinfo/xenomai-commits

Reply via email to