Author: rpm
Date: Fri Jun  8 18:39:37 2007
New Revision: 2559

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/xenomai?rev=2559&view=rev
Log:
Fix return codes for rn_delete/sm_delete

Modified:
    branches/v2.3.x/ChangeLog
    branches/v2.3.x/ksrc/skins/psos+/rn.c
    branches/v2.3.x/ksrc/skins/psos+/sem.c


_______________________________________________
Xenomai-commits mailing list
Xenomai-commits@gna.org
https://mail.gna.org/listinfo/xenomai-commits

Reply via email to