Author: rpm
Date: Sat Mar 22 17:32:00 2008
New Revision: 3615

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/xenomai?rev=3615&view=rev
Log:
Fix error path in taskSpawn

Modified:
    branches/v2.3.x/ksrc/skins/vxworks/taskLib.c


_______________________________________________
Xenomai-commits mailing list
Xenomai-commits@gna.org
https://mail.gna.org/listinfo/xenomai-commits

Reply via email to