سلام. بنده در یک محیط بیمر و ساخت اسلاید با چه دستوری میتوانم باکس مربوط به 
تعاریف را با دابل کلیک کردن ظاهر کنم. یعنی هنگام نمایش اسلایدها با دابل کلیک 
باکس مورد نظر باز شود.ممنون میشوم راهنمایی کنید.


--------------------------------------------------
Subscriptions, Archive, and List information, etc.:
  http://tug.org/mailman/listinfo/xetex

Reply via email to